System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń, świetlików, zakwalifikowany do grupy materiałowej RMG 1.0.


Szerokość słupów i rygli wynosi 52 mm, listew dociskowych: 51 mm. Przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego termika, możliwe jest wykonanie ściany osłonowej ze współczynnikiem przenikania ciepła Uf = 1,75W/m2*K.

Rozwiązania techniczne umożliwiają konstruowanie ścian prostych lub po łuku, przechodzenie kątów zewnętrznych i wewnętrznych oraz adaptację na ogrody zimowe. System przewiduje rozwiązania z podkonstrukcją stalową i drewnianą.

Cechy charakterystyczne systemu

  • możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-podokiennego o szczelności i izolacyjności ogniowej EI 60
  • możliwość zastosowania wypełnień o grubości: 2-54 mm
  • wykonania fasady w wersji „zimnej” – nieizolowanej termicznie
  • możliwość gięcia profili